əliəyri

əliəyri
sif. Düz olmayan, təmiz olmayan, fürsət düşəndə oğurluq edən; oğru. Əliəyri adam. // İs. mənasında. Ticarət sisteminin əliəyrilərdən təmizlənməsi. – <Salman> əliəyrilərə hiss etdirirdi ki, bax, nə yuvanın quşu olduğunu bilirəm ha, yavaş ye. M. İ..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

 • Yri — Yri, Fluß, so v.w. Basilipotamo …   Pierer's Universal-Lexikon

 • əyri — sif. 1. Düz istiqamətdə olmayan, düz xətt təşkil etməyən (düz ziddi). Əyri yol. Əyri xətt. Əyri qılınc. – Cığır dolanbac yol kimi əyri idi. M. İ.. Murad dedi: – Var, bala; Əyri qazma üsulu. M. R.. // Düz durmayan, düz olmayan, bir yana əyilmiş.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • əyri-üyrü — sif. 1. Çox yerindən əyilmiş, düz yeri olmayan. Əyri üyrü ağac. Əyriüyrü məftil. – Müqim bəyin boynu qısa, qılçaları gödək, əyri üyrü, qarnı qarpız kimi qalxıq, başı da aran yerinin düyələyi kimi yupyumru idi. S. R.. Qaş qaralır, əyri üyrü… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • əyri-bulamac — sif. məh. Çox əyri, əyriüyrü. Əyri bulamac yollar. – . . Şəhərin tarixini öyrənməklə bərabər, əyri bulamac küçələrini də tanımağa başladıq. Ə. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • əyri-dolanbac — sif. Əyri üyrü, dolanbaclı, düz xətt üzrə olmayan. Əyri dolanbac dalan. – Darısqal, əyri dolanbac küçələri . . bu qəsəbəni qədim şəhərlərə oxşadırdı. Ə. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • əyri — I (Ağdərə, Xocavənd, Tərtər) əyri qısa boru, dirsək. – Durbanın başına bir əyri keçirif döndərillər (Ağdərə) II (Oğuz) bax əydi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • əyri-büyrü — bax əyri üyrü. Əyribüyrü ağac. – Yunan əlifbası girdələşə bilməyib, əyri büyrü xətlər ilə yazılırdı. F. Ağazadə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • əyri-oğru — top. Oğru, dələduz adamlar. Mirzə Qulam xan da yazda yayda . . valilərinə tabe olmayan əyri oğruya qulaqburması verib, mal dövlətini yoxlayıb çıxıb gedərdi. M. Əliyev …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • YRI — Yamana Gold, Inc. (Business » Firms) * Yum Restaurants International (Business » Firms) * YARÍ: a language of Colombia (Regional » Language Codes (3 Letters)) * Riviere Du Loup Airport, Riviere Du Loup, Quebec, Canada (Regional » Airport Codes) …   Abbreviations dictionary

 • YRI.TO — Yamana Gold, Inc. (Business » Stock Exchange) …   Abbreviations dictionary

 • yri — ISO 639 3 Code of Language ISO 639 2/B Code : ISO 639 2/T Code : ISO 639 1 Code : Scope : Individual Language Type : Living Language Name : Yarí …   Names of Languages ISO 639-3

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”